Jujutsu Kaisen Episode 1 Season 2

Don’t forget to tag us on your edits (@PikaHZK / @Raikiro) ▼ Jujutsu Kaisen Episode 1…